kiến trúc sư

Nghề kiến trúc sư: Kĩ thuật , Mĩ thuật song hành

Người ta nói nghề kiến trúc là nghề kết hợp khoa học, kĩ thuật và nghệ thuật là như vậy. Tóm lại những tố chất

Trách nhiệm của những người kiến trúc sư

Người kiến trúc sư không chỉ cần cái nhìn sâu rộng hơn về một tổng thể lớn mà họ phải góp sức bằng những việc

Nghề kiến trúc: Một sự cân bằng hoàn hảo

Nghề kiến trúc sư và các bậc thầy pha chế vùng Glen Ord có điểm tương đồng đặc biệt chính là sự cân bằng hoàn