tính chất ngành ngân hàng

Nhân viên ngân hàng: Trong thì chán, mà ngoài thèm?

Tiến sĩ Bùi Quang Tín, giảng viên trường ĐH Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh cũng đồng tình rằng, bên ngoài bây giờ nhìn vào

CEO phác họa tương lai ngành ngân hàng

Bên cạnh đó, nhà đầu tư nước ngoài khi muốn phát triển mạng lưới và thị phần tại Việt Nam, họ có xu hướng tham